Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı

Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı

Çiğneme sistemi için zararlı olan etkenlerin, kişinin adaptasyon kapasitesini aştığı durumlarda (ekleme ve çevre dokulara gelen travma, psikolojik gerilim, stres, parafonksiyonel aktiviteler, maloklüzyon, genetik ve gelişimsel yatkınlık gibi) temporomandibular eklem rahatsızlıkları oluşmaktadır.

Temporomandibular rahatsızlıklar; çiğneme kasları, eklem ve çevre yapıları ilgilendiren birçok klinik durumu ifade etmektedir. Bunlar;

Kaslarda ağrı,

Eklem bölgesinde ağrı,

Preauriküler bölgede ağrı,

Mandibular harekette kısıtlılık, sapma ve

Mandibular hareket sırasında eklem sesleri ile karakterizedir.

Bruksizm

Uyku sırasında mandibulanın hareketi ile meydana gelen diş sıkma ve gıcırdatma ile karakterize tekrarlayan çene-kas aktivitesidir.

  • Bruksizm görülme oranının %4 ile %96 arasında değiştiği gösterilmektedir
  • Bruksizm gençlerde ve çocuklarda daha sık görülmektedir.

Bruksizm belirtileri

Diş aşınması

Dişlerde Mobilite artışı,

Restorasyon veya Dişlerin Kırılması,

Çiğneme Kaslarında Ağrı, Artmış Tonus ve Hipertrofi

Baş Ağrısı,

Çenede yorgunluk ve dişlerde yer değişiklikleridir.

Bruksizmde Tedavi Yaklaşımı

Kas gevşetici ilaçlar (metakarbamol, benzodiazepine )

Botulinum toksini (Botox)

Gece Plağı (Yumuşak plak)

Stabilizasyon Splinti gibi aşamalı olarak uygulanmaktadır.