AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİ

Gömülü Diş Çekimi

Gömülü diş çıkma vakti geçmiş olmasına rağmen ağızda yer alması gereken yerde olmayan dişlerdir. Bu tür dişler çene kemiğinin içerisinde gömülü kalabildiği gibi, üzeri yumuşak doku ile kapalı bir şekilde olduğundan görülmeyen dişler de olabilir. Bazı dişler ise yarısı görülen, diğer yarısı ise dişeti altında kalan dişlerdir. Bu tür dişler ise yarı gömülü diş olarak adlandırılmaktadır.

Dişlerin gömülü kalması, birçok farklı etkene bağlı bulunmaktadır. Dişin gömülü kalmasına bazen tek bir faktör etki ederken, bazı durumlarda birden fazla faktör etki edebilmektedir. Gömülü dişe sebep olan faktörlerden bazıları,

  • Komşu dişlerin yer değiştirmesi sonucunda dişin önünün kapanması,
  • Genetik faktörler
  • Çene darlığı sebebiyle ağızda yer darlığı oluşması,
  • Dişlerde var olan enfeksiyonun tedavi edilmemesi sonucunda altlarda oluşan iltihabın sürmeyi durdurması

Farklı dişlerde gömülü kalmaya rastlanmakla birlikte daha çok, alt ve üst 20 yaş dişlerinde gömük diş sorunu yaşanmaktadır.

Gömülü Diş Ameliyat ve Tedavi Süreci

Gömülü dişler hastanın beslenme fonksiyonlarını etkileyecek bir bölgede veya diş ve yüz estetiğini olumsuz yönde etkileyecek durumdaysa, mutlaka ortodondik açıdan değerlendirilerek tedavi edilmelidir. Böylece gömülü dişle ilgili yaşanan sorunlar ortadan kaldırılacağı gibi, estetik kaygılar da giderilmiş olacaktır. Gömülü diş ameliyatlarında, dişin yer aldığı bölge lokal anestezi ile uyuşturulmakta, diş etrafındaki kemik kaldırılarak gömülü diş çekilmektedir.

Diş çekim yapıldıktan sonra dikiş atılarak yaranın tedavi süreci başlatılır. Yaklaşık bir hafta ile 10 gün sonra dikişler alınarak tedavi sonlandırılır. Ameliyatı gerçekleştiren hekimin gerek görmesi halinde operasyon sonrası ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerilir. Gömülü diş operasyonlarında hekimin bilgi ve tecrübesi oldukça önemlidir. Ameliyatın başarılı geçmesini sağlayan en önemli unsur, bölgenin anatomisinin iyi değerlendirilmesi ve ameliyat esnasında uygun anestezi uygulanmasıdır. Bu sayede ameliyat sırasında acı hissedilmez.

Tedavi Süreci

 Ameliyat sonrası, çekilen dişin üzerine pamuk tampon yapılarak kanın pıhtılaşması ve durması sağlanır. Hasta yaklaşık yarım saat süreyle tamponu sıkıca bastırarak ağızda tutmalıdır. Mümkün olabildiğince ilk 24 saat çalkalama ve tükürme yapılmamalı, oluşabilecek muhtemel ödeme karşı buz kompresi yapılmalıdır. Ameliyat sonrası alkol ve sigara tüketimini durdurmak, asitli, sıcak ve acı gıdalardan uzak durmak gerekir. 

Gömülü dişlerin ameliyatı sonrası ağız hijyenine özen gösterilmeli, hekim tarafından ilaç tedavisi önerilmişse tedavi aksatılmadan devam ettirilmelidir. Gömülü dişlerin verdiği rahatsızlığı ilaç tedavisi ile durdurmak sadece geçici bir çözümdür. Sürekli antibiyotik içilerek ağrının ötelenmesi diş çevresinde zamanla kist oluşmasına yol açabileceği gibi, çene kemiğini zayıflatarak daha önemli sorunların baş göstermesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple gömülü diş sorunu yaşayan bireylerin kısa süre içerisinde bir diş hekimine görünmesi, ileride yaşanabilecek sorunları oluşmadan sonlandıracaktır.

Apikal (Kök) Rezeksiyon

Kök rezeksiyonu, diş kökü ya da diş ucunda oluşan kist enfeksiyonların temizlenmesini sağlamaktadır. Apikal rezeksiyon uygulamasında, diş köküyle birlikte, dişin 1/3’lük bölümü de çıkarılmaktadır. Büyük azı dişler de dahil olmak üzere, tüm dişlere apikal rezeksiyon uygulaması yapılmaktadır. Kanal tedavisinde yaşanan sorunlar, dişte gelişen enfeksiyon ve kistler, diş kökünde oluşan sorunlar, dişte meydana gelen travmalar ve diş kökünün kırılması gibi durumlarda, apikal rezeksiyon uygulaması yapılmaktadır.

 Apikal Rezeksiyon Uygulamasının Yapıldığı Haller Nelerdir?

Apikal rezeksiyon işleminin uygulanacağı durumlar aşağıda verilmiştir:

  • Diş köklerinde kist olması durumunda apikal rezeksiyon yapılabilmektedir.
  • Diş köklerinde yapısal veya şekil bozukluğunun olması durumunda eğer kanal tedavisi tam olarak yapılamaz ise; apikal rezeksiyon uygulamasına başvurulabilmektedir.
  • Kanal tedavisi sırasında bir alet kırıldığında ve bu aletin çıkartılması zorunlu bir hale geldiğinde, apikal rezeksiyon tedavisi uygulanmaktadır.
  • Hastanın kanal tedavisi uygulandığı halde dinmeyen bir ağrısı var ise, apikal rezeksiyon uygulanabilmektedir.
  • Hastanın diş kökümüm kemik kısmının üçte bir oranında kırılması ile beraber apikal rezeksiyon işlemi zorunlu hale gelmektedir.

Apikal Rezeksiyon İle Diş Çekilmesinin Önüne Geçilebilir Mi?

Apikal rezeksiyon sonucu diş çekilmesinin önlenebilmesi mümkün olmaktadır. Diş hekimlerinin son çare olan diş çekilmesinden önce başvurabileceği bir tedavi yöntemidir. Ancak problemin nüksetmesi durumunda, ilerleyen zamanlarda diş çekilmesi de gerekebilmektedir.

 Diş Eti Cerrahisi

Diş eti ameliyatı hangi durumlarda yapılır?

Diş eti ameliyatı; ağız bakımının yanlış ve yetersiz yapılması, kalıtımlar sebepler ve dış görünümde meydana gelen çeşitli diş eti hastalıkları nedeniyle yapılır. Bu diş eti rahatsızlıklarının seviyesine ve çeşidine göre farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi diş eti ameliyatıdır. Kendi içinde de türlere ayrılan diş eti ameliyatlarından hangisinin tercih edileceğine, mevcut diş eti hastalığının derecesine göre karar verilir.

Diş eti nasıl kesilir?

Diş etlerinin kesilmesi gerekeceği durumlarda diş etlerini uyuşturmak için iğneler ve bazı jellerden yararlanılır. Böylece yapılan işlemin hissedilmemesi sağlanır. Bu işlem, aynı zamanda lazer tedavisi ile de yapılabilmektedir.